Geef ons feedback om onze site te verbeteren!

Uw E-mail
Uw bericht
Geef ons feedback

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Sportgenoten.be

Sportgenoten is een website waarmee mensen andere mensen kunnen vinden om mee te sporten. Aanmelden is gratis en afmelden kan altijd weer eenvoudig via e-mail naar info@sportgenoten.be. Hierbij dient u uw e-mailadres +username op te geven. We zullen een e-mail sturen ter bevestiging van de afmelding en vanaf hierna zal u afgemeld zijn. Dit wil zeggen dat u geen profiel meer zult hebben. Sportgenoten verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden! Wij vragen alleen de nuttige sportgegevens (zoals e-mail adres) en gebruiken deze alleen voor deze site!

Wij verzoeken je de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je bij Sportgenoten registreert als lid. Door lid te worden van Sportgenoten verklaar je dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, kun je je niet bij Sportgenoten registreren. Registratie bij Sportgenoten, alsmede het gebruik van deze website, impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de voorwaarden door het lid. Onderaan de registratiepagina bevindt zich een selectievakje met de tekst "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden". Door op dit selectievakje te klikken, erkent het lid dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u zich registreert, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met Sportgenoten.be legt Sportgenoten.be gegevens vast.

Inzage en correctie gegevens

Personen die zich geregistreerd hebben kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. U kan bij het inloggen uw profiel aanpassen en zo uw gegevens wijzigen.

Beveiliging gegevens

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van Sportgenoten.be. Sportgenoten.be respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Sportgenoten.be.

Sportgenoten.be is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website van Sportgenoten.be wordt gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

Sportgenoten.be zal niet uw e-mail adres verkopen aan derden. Indien u via de website gebruik maakt van op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij Sportgenoten.be, kan Sportgenoten.be u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van Sportgenoten.be of van partners die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Sportgenoten.be te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info@sportgenoten.be. Telkens wanneer Sportgenoten.be u deze informatie toestuurt, zal Sportgenoten.be u bovendien wijzen op de mogelijkheid Sportgenoten.be te laten weten deze informatie niet meer te willen ontvangen.

Nieuwsbrief

De elektronische nieuwsbrief van Sportgenoten.be, waarvoor u zich automatisch aanmeldt indien u zich registreert bij Sportgenoten.be, zal advertenties bevatten die zo goed mogelijk afgestemd zijn op de interesses van de ontvangers van de nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@sportgenoten.be. De mogelijkheid tot opzegging of een tijdelijke onderbreking en de manier waarop u kunt opzeggen zal steeds in de nieuwsbrief vermeld staan.

Sportgenoten verstrekt soms algemene sociaaldemografische gegevens (geen namen) aan specifieke partners, zodat deze hun advertenties beter kunnen afstemmen (op categorieën zoals leeftijd, geslacht, enzovoort). In dergelijke gevallen worden geen gegevens verstrekt waaruit je identiteit kan worden afgeleid.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Registreren (een profiel aanmaken) en rondkijken is helemaal gratis. Momenteel is het ontvangen en het versturen van berichten gratis. Dit kan in de toekomst wel wijzigen.

Rechten op aangeboden informatie, producten en/of diensten.

De website en de inhoud daarvan wordt beheerd door Sportgenoten.be. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie, producten en/of diensten berusten bij Sportgenoten.be dan wel haar licentiegevers en/of partners. Het is niet toegestaan om de informatie, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren.

Sportgenoten.be houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om materialen en teksten, die door bezoekers van de website geplaatst worden (bijvoorbeeld via de interne berichten) van de website te verwijderen, indien openbaarmaking daarvan naar het oordeel van Sportgenoten.be in strijd is met relevante wet- of regelgeving, inbreuk pleegt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Sportgenoten houdt zich uitdrukkelijk het recht voor foto's of teksten van een lid te wijzigen als daartoe reden is. Een reden kan zijn: rascistische of discriminerende teksten of foto's. Een reden kan ook zijn als een lid de foto of persoonlijke tekst gebruikt om direct in contact te komen met andere leden van de site. Bijvoorbeeld door een e-mail adres in de foto te plaatsen, of een telefoonummer in de persoonlijke tekst plaats. Sportgenoten.be houdt zich het recht voor deze content te verwijderen, danwel aan te passen.

Bij het contacteren van een lid wordt er een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de sportgenoot. Deze krijgt de inhoud rechtstreeks in zijn inbox van zijn e-mail. Dit staat los van het versturen van nieuwsbrieven zoals hoger opgegeven.

Gebruik cookies

Sportgenoten.be verzamelt informatie door middel van zgn. cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Sportgenoten.be gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Sportgenoten.be gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de diensten van Sportgenoten.be en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan wellicht niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Uitleg over sporten

Bekende sporters